علمی-فرهنگی-آموزشی-شخصی

 

 

به نام خدا

مدیریّت آموزش و پرورش شهرستان شهریار

دبستان اباصالح (عج)

آزمون نوبت اوّل تاریخ و مدنی پایه ی چهارم ابتدایی  

نام :                    نام خانوادگی :                          شماره ی کلاس :     

نمره با رقم :            نمره با حروف :                

تاریخ تصحیح :             امضای مصحّح:         

 

 

تاریخ آزمون :  26/١٠/ ٨8       زمان : 60 دقیقه    صفحه ی 1     

نام آموزگار:   

                                        

@ پاسخ صحیح را با علامت × مشخّص کنید . ( هر مورد صحیح 5/0 نمره دارد . )

 

1-     مهم ترین مشکل انسان نخستین چه بود ؟   

      الف) فراهم کردن غذا     ب) آب        ج) کشف آتش         د) الف و ب

2- اوّلین حیوانی که اهلی شد چه نام داشت ؟    الف) بز     ب) گاو      ج) سگ     د) همه ی موارد

3- در زمان های گذشته ، انسان ها نیازهای خود را چگونه برطرف می کردند ؟

    الف) پول     ب) مبادله ی کالا به کالا      ج) طلا       د) نقره

4- حضرت ابراهیم (ع) در کجا به دنیا آمد ؟  الف) بین النهرین  ب) بابل    ج) شوش    د) نینوا

5- تعداد افراد خانواده ، چگونه زیاد می شود ؟  الف) با ازدواج زن و مرد         ب) با تولّد فرزندان    

                                                              ج) با افزایش در آمد خانواده      د) همه ی موارد 

6- خانواده کدام یک از نیاز های ما را تأمین می کند ؟

    الف) خوراک      ب) پوشاک       ج) مسکن      د) همه ی موارد

7- چه کسی برنامه های مدرسه را تنظیم می کند ؟ 

  الف) معلّم      ب) دفتردار     ج) مدیر      د) ناظم

8- کدام یک از کارهای زیر در مسجد انجام می شود ؟

   الف) نمازجماعت     ب) دعا □  ج) مراسم عزاداری  □  د) همه ی موارد 

_________________________________________________________________________

در جاهای خالی ، کلمه های مناسب بنویسید . ( هر مورد صحیح 5/0 نمره دارد . )

9- اوّلین ابزارهای انسان ، بیشتر از ............... بود .

10- با رواج ................. مردم در کنار رودها و چشمه ها برای خود خانه های دائمی ساختند .

11- در آن زمان اداره ی امور شهرها ، به عهده ی ................... بود .

12- مدرسه محل ّ تعلیم و ................  است .

____________________________________________________________________________

@ جمله های صحیح را با حرف (ص) و جمله های اشتباه را با حرف (غ) مشخّص کنید .(1)

13- حضرت نوح (ع) ، در بین النّهرین زندگی می کرد . (       )

14- قبل از ورود اقوام آریایی ، سرزمین ما ایران نام داشت . (       )

15- مسجد نمونه ی کوچکی از یک جامعه ی اسلامی است . (        )                         

 

آزمون میان نوبت تاریخ و مدنی پایه ی چهارم ابتدایی                               صفحه ی ۲

 

به سوأل های زیر ، پاسخ کامل دهید .

 

16- کشف آتش چه کمک هایی به انسان ها کرد؟ دو مورد را ذکر کنید . (1)

 

____________________________________________________________________________

 

17- اوّّلین شهرها ، در کنار کدام رودها به وجود آمد ؟ (2)

____________________________________________________________________________

 

18- لقب فرمان روایان مصر چه بود ؟ - آن ها چگونه مردمی بودند ؟ (5/1)

 

____________________________________________________________________________

 

19- سه دسته ی آریایی ها ، که به ایران آمدند را نام ببرید . (5/1)

____________________________________________________________________________

 

20- چرا مادها نمی توانستند ، جلوی حمله ی آشوری ها را بگیرند ؟ (5/1)

 

____________________________________________________________________________

 

21- روز جمعه ، مخصوص چه کارهایی است ؟ - دو مورد را نام ببرید . (1)

 

____________________________________________________________________________

 

22- معنی نظم چیست ؟ (5/1)

 

____________________________________________________________________________

 

23- چه کنیم تا مدرسه ای خوب داشته باشیم ؟ ( 5/1)

 

 

_________________________________________________________________________

 

24- مردم برای حلّ مشکلات خود در مسجد چه می کنند ؟ (1)

 

موفق باشید – شورای آموزگاران پایه ی چهارم دبستان اباصالح (عج)

 

 

 

 

به نام خدا

مدیریّت آموزش و پرورش شهرستان شهریار

دبستان اباصالح (عج)

شیوه نامه ی تصحیح آزمون نوبت اوّل تاریخ و مدنی پایه ی چهارم ابتدایی  

 

تاریخ آزمون :  26/١٠/ ٨8       زمان : 60 دقیقه   

__________________________________________________________________________

 

@ هر مورد پاسخ صحیح ، که شامل موارد زیر است (5/0) نمره دارد :

 

شماره ی سوال

پاسخ صحیح

شماره ی سوال

پاسخ صحیح

1

«الف »

6

« د »

2

« ج »

7

« ج »

3

« ب »

8

« د»

4

« ب »

 

جمع کل نمره

 

« 4»

5

« ب »

@ هر مورد پاسخ صحیح ، که شامل موارد زیر است (5/0) نمره دارد :

 

شماره ی سوال

پاسخ صحیح

شماره ی سوال

پاسخ صحیح

9

« سنگ »

12

« تربیت »

10

« کشاورزی»

 

جمع کل نمره

 

« 2»

11

« فرمان روا »

@ هر مورد پاسخ صحیح ، که شامل موارد زیر است (5/0) نمره دارد :

 

شماره ی سوال

پاسخ صحیح

13

« ص»

14

« غ »

15

« ص»

جمع کل نمره

« 5/1»

 

16- هر مورد صحیح (5/0) نمره دارد .   17- هر مورد صحیح { دجله – فرات – نیل – کارون } (5/0) نمره دارد .

18- لقب فرمان روایان مصر { فرعون } (5/0) نمره و پاسخ صحیح برای قسمت دوم (1) نمره دارد .

19- هر مورد صحیح { مادها – پارت ها – پارس ها } (5/0) نمره دارد .  20-  هر مورد صحیح (75/0) نمره دارد .

21- هر مورد صحیح { شرکت در نماز جمعه – استراحت } (5/0) نمره دارد . 22- هر مورد صحیح (5/0) نمره دارد.

23- با هم دیگر همکاری داشته باشیم (75/0) نمره ، و به هم احترام بگذاریم (75/0) نمره دارد .

24- با هم مشورت می کنند (1) نمره دارد .

همکار گرامی ؛ هیشه پاینده و برقرار باشید – شورای آموزگاران پایه ی چهارم دبستان اباصالح (عج)

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام دی ۱۳۸۸ساعت 0:47  توسط مهدی سلمانی  |