علمی-فرهنگی-آموزشی-شخصی

به نام خالق لوح و قلم

مدیریّت آموزش و پرورش شهرستان شهریار

دبستان توحید

بودجه بندی سالانه پایه ی چهارم ابتدایی

نام آموزگار : مهدی سلمانی    نام مدیر : اباذر میرزایی      نوع مدرسه : روستایی         تعداد دانش آموزان : 26 نفر   ساعت تدریس [ هفته ] : 22ساعت (غیرموظّف )*      سال تحصیلی : 90-89     تاریخ تنظیم : 5/8/89

 

ماه

درس

 

قرآن

هدیه های

آسمان

بخوانیم

و بنویسیم

 

جغرافیا

 

تاریخ

 

مدنی

علوم تجربی

 

ریاضی

 

هنـر

مهر

20-1

15-1

21-1

22-2

80-70

113-108

17-6

32-1

آموزش اصول طرآحی ، نقاشی و خوشنویسی

آبان

35-21

28-16

59-22

31-23

88-81

116-114

35-18

51-33

آذر

41-36

45-29

86-60

43-32

94-89

122-117

57-36

74-52

دی

57-42

51-46

114- 87

" دوره ی کتاب " *

65-58

101-75

 

" ارزشیابی نوبت اوّل " *

" ارزشیابی میان نوبت اوّل " *

" ارزشیابی نوبت اوّل " *

بهمن

69-58

61-52

136-115

55-44

99-95

127-123

71-66

121-102

آموزش اصول طرآحی ، نقاشی و خوشنویسی

اسفند

82-70

69-62

152-137

61-56

103-100

130-128

83-72

140-122

فروردین

94-83

71-70

160-153

67-62

106-104

133-131

93-84

148-141

اردیبهشت

113-95

79-72

181-161

" دوره ی کتاب و ارزشیابی میان نوبت "

104-94

186-149

خرداد

" ارزشیابی نوبت دوم " *

 

نوع آزمون

شفاهی

شفاهی

شفاهی- کتبی *

کتبی

کتبی

کتبی

کتبی

کتبی

کتبی- عملی

 

 

 

توضیحات

الف) موارد ستاره دار :

  • ساعت تدریس در دوره ی ابتدایی 24 ساعت در هفته است که برای کسانی که به صورت غیرموظف مشغول هستند ، ساعت ورزش محاسبه نمی گردد .
  •  ارزشیابی نوبت اوّل ، برای دروسی که نوع آزمون آن ها شفاهی است ، در هفته ی آخر دی ماه  و برای دروسی که به صورت کتبی می باشد در هفته ی اوّل بهمن ماه برگزار می گردد و جهت آمادگی بهتر دانش آموزان دوره ی کتاب و آزمون میان نوبت در هفته ی چهارم دی ماه به عمل خواهد آمد.
  • آزمون کتاب فارسی که به دو بخش بخواننیم و بنویسیم تقسیم شده است ، برای کتاب بخوانیم به صورت شفاهی و در هفته ی چهارم دی ماه است ؛ همچنین برای کتاب بنویسیم به صورت کتبی و در هفته ی اوّل بهمن به عمل می آید .

ب) ملاحظات :

     1- بودجه بندی حاضر ، جهت سال تحصیلی 90-89 تهیه و تا زمان تغییرات مربوط به کتب درسی ، برای سال های بعد قابل    اجرا است .

      

     2- این برنامه ، فقط جهت بودجه بندی تهیه شده است و صفحه های مندرج و برنامه ی آزمون های آن ، چهارچوبی برای تهیه ی طرح درس سالانه است و همکاران عزیز نباید آن را به عنوان طرح درس سالانه تلقّی نمایند .

       3- بودجه بندی درس قرآن ، مربوط به مجتمع شیخ بهایی است و فقط برخی از نقاط شهرستان شهریار که مجری طرح جدید   آموزش قرآن هستند می توانند از این قسمت استفاده نمایند .

       

     4- بودجه بندی حاضر در سه نسخه تهیه شده است که یک نسخه ی آن در مدرسه ، یکی نزد آموزگاربرای درج در پوشه ی  کار معلّم و نسخه ی سوم جهت مطالعه و استفاده ی سایر همکاران ، به کارشناسی آموزش ابتدایی  ارسال می گردد .

       

     5- در پایان از توجّه  و راهنمایی مدیر محترم دبستان توحید  " آقای میرزایی " که در این مدّت کوتاه از این جانب برای اجرای هر چه بهتر کارهای مربوط به کلاسم اعم از تکثیر برنامه های درسی – امتحانی  و سوأل های آزمون های برگزار شده در کلاس و مدرسه قدردانی بنمایم و امیدوارم که بتوانم با انجام درست وظایفم جبران زحمت های عزیزان را بنمایم .

                  خدایا چنان کن سرانجام کار      تو خشنود باشی و ما رستگار

 

    

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه ششم آبان ۱۳۸۹ساعت 20:39  توسط مهدی سلمانی  |