علمی-فرهنگی-آموزشی-شخصی

طرح درس سالانه ی هنر پایه ی چهارم ابتدایی نوشته ی مهدی سلمانی ؛ آموزگار پایه ی چهارم دبستان اباصالح ( عج) شهرستان شهریار

 

ماه

هفته

شماره

جلسه

برنامه

رئوس مطالب

هدف های جزئی و رفتاری

وسایل

خلاصه ی گزارش تدریس

 

 

مهر

 

اوّل

1

نقاشی

خانواده

کشیدن نقّاشی خانواده

دفتر نقاشی- مداد رنگی

 

در این ماه با دانش آموزان نقاشی- تربیت شنوایی و

 قصّه گویی کار شد .

دوم

2

تربیت شنوایی

خواندن شعر

خواندن گروهی شعر «خدا»

دانش آموزان

رسانه ی صوتی

سوم

3

قصه گویی

رفیق نیمه راه

خلاصه نویسی قصه

« رفیق نیمه راه »

کتاب درسی – دفتر - خودکار

چهارم

4

نقاشی

دلخواه

آزاد به صورت گروهی

دفتر نقاشی- مداد رنگی

 

 

آبان

اوّل

5

نمایش

سرگذشت یک نامه

اجرای نمایش سرگذشت یک نامه

دانش آموزان –

جعبه ی خالی – گواش

کاغذ رنگی – پاکت نامه

 

دراین ماه با دانش آموزان نمایش - نقّاشی – کاردستی

و قصّه گویی کار شد .

دوم

6

نقاشی

کلاژ

کشیدن نقاشی با استفاده از دور ریختنی ها

وسایل دور ریختنی مثل پارچه

سوم

7

کاردستی

قاب عکس

ساختن قاب عکس

کاغذ رنگی – مقوا- قیچی – چسب

چهارم

8

قصه گویی

کامل کردن قصّه

کامل کردن قصّه ی

برف خجالت

کتاب درسی

دانش آموزان

 

 

آذر

اوّل

9

نقاشی

دلخواه (گروهی)

آموزش دورنمای نزدیک

تابلوی آموزشی – گچ مداد رنگی – دفتر نقّاشی

 

در این ماه با دانش آموزان نقاشی- تربیت شنوایی و

 قصّه گویی کار شد .

دوم

10

قصه گویی

کامل کردن قصّه

کامل کردن قصه ی

« اگر فیل ها بال داشتند »

کتاب درسی

دانش آموزان

سوم

11

کاردستی

کار با کاغذ های رنگی

اوریگامی

کاغذ رنگی – قیچی چسب

چهارم

12

تربیت شنوایی

خواندن سرود

خواندن سرود «یار دبستانی من»

دانش آموزان

رسانه ی صوتی

 

 

دی

اوّل

13

نقاشی

انگشتی

نقاشی با اثر انگشت

رنگ انگشتی

 دفتر نقّاشی

در این ماه با دانش آموزان نقاشی- تربیت شنوایی و

 کاردستی کار شد . همچنین آزمون مستمر ( میان نوبت اوّل )

به عمل آمد و نمره ی آن به صورت کیفی – توصیفی در کارنامه ی دانش آموزان ثبت شد .

دوم

14

تربیت شنوایی

خواندن سرود

خواندن سرود ملی

دانش آموزان

سوم

15

کاردستی

درست کردن کتاب

درست کردن کتاب داستان

کاغذ سفید – مداد رنگی – دانش آموزان

چهارم

16

آزمون مستمر

اجرای آزمون مستمر ( میان نوبت اوّل )

کاغذ سفید- مداد رنگی

ساختن کاردستی

 روان نویس

 

 

بهمن

اوّل

17

آزمون پایانی

اجرای آزمون پایانی ( نوبت اوّل )

در این ماه پس از برگزاری آزمون پایانی ( نوبت اوّل )  و

 ثبت نمره ی آن به صورت

کیفی- توصیفی با دانش آموزان  نقّاشی و تربیت شنوایی کار شد .

دوم

18

نقاشی

دلخواه

نقّاشی طبیعت

دفتر نقاشی- مداد رنگی

آبرنگ – تصاویر طبیعت

سوم

19

نقاشی

دلخواه

نقاشی خیالی

چهارم

20

تربیت شنوایی

اجرای آهنگ

اجرای آهنگ با اعضای بدن

دانش آموزان

 

 

اسفند

اوّل

21

نمایش

تقلید حرکات

تقلید حرکات شخصیت های کاتونی

رسانه ی صوتی تصویری  دانش آموزان

 

در این ماه با دانش آموزان

نمایش- نقّاشی – قصّه گویی و کاردستی کار شد .  

دوم

22

نقاشی

حیوانات

نقاشی حیوانات با اشکال هندسی

دفتر نقاشی- مداد رنگی

سوم

23

قصه گویی

تعریف داستان

تعریف داستان محلی

کتا داستان

چهارم

24

کاردستی

صنعت چاپ

ساختن مهر

سیب زمینی - چاقو

 

 

فروردین

اوّل

تعطیل رسمی – عید نوروز – تعطیل رسمی

 

در این ماه با دانش آموزان

نقّاشی و نمایش کار شد .  

دوم

سوم

25

نقاشی

گروهی

نقاشی حالات صورت

دفتر نقاشی- مداد رنگی

چهارم

26

نمایش

اجرای پانتومیم

اجرای پانتومیم برای موضوعات معین

دانش آموزان

 

 

اردیبهشت

اوّل

27

نمایش

اجرای نمایش

اجرای نمایش برای داستان کتب درسی

لباس مناسب - گواش  دانش آموزان

 

در این ماه با دانش آموزان نمایش و تربیت شنوایی کار شد .  

دوم

28

تربیت شنوایی

اجرای سرود

اجرای سرود «ای ایران»

دانش آموزان

سوم

29

آزمون مستمر

اجرای آزمون مستمر ( میان نوبت دوم)

کاغذ سفید- مداد رنگی

ساختن کاردستی

 روان نویس

چهارم

30

آزمون پایانی

اجرای آزمون پایانی ( نوبت دوم)+ نوشته شده در  جمعه یکم مهر ۱۳۹۰ساعت 9:14  توسط مهدی سلمانی  |